Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
PB Matematika
PBB Filozofia matematiky
PBC Matematické základy
PBD Diskrétna matematika
Sem zaradiť: finitná matematika
PBF Algebra
PBG Grupy a teória grúp
PBH Teória čísel
PBJ Príprava na diferenciálny a integrálny počet
PBK Diferenciálny a integrálny počet a matematická analýza
PBM Geometria
PBP Topológia
PBT Pravdepodobnosť a štatistika
PBU Optimalizácia
PBV Kombinatorika a teória grafov
PBW Aplikovaná matematika
Pozri tiež: TBJ Matematika pre technikov, PDE Matematika pre vedcov, UYAM Matematika pre informatikov
PBX História matematiky

detail verzia