Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
P Matematika a veda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PB Matematika
PBB Filozofia matematiky
PBC Matematické základy
PBD Diskrétna matematika
Sem zaradiť: finitná matematika
PBF Algebra
PBG Grupy a teória grúp
PBH Teória čísel
PBJ Príprava na diferenciálny a integrálny počet
PBK Diferenciálny a integrálny počet a matematická analýza
PBM Geometria
PBP Topológia
PBT Pravdepodobnosť a štatistika
PBU Optimalizácia
PBV Kombinatorika a teória grafov
PBW Aplikovaná matematika
Pozri tiež: PDE Matematika pre vedcov, TBJ Matematika pre technikov, UYAM Matematika pre informatikov
PBX História matematiky

detail verzia