Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
N História a archeológia
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NH História
Pri histórii/dejinách konkrétnych odborov použite príslušnú kategóriu v rámci tohto odboru, ak takáto kategória existuje; napr. kód PDX pre „Dejiny vedy“
1.4
NHW Vojenská história
Ku všetkým kódom NHW* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA. Pozri tiež: JW* Vojenstvo a obrana a podradené kategórie
NHWA Staroveké vojenstvo
Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWD Medieval warfare (predating gunpowder warfare)
Use for: works that look at warfare post-antiquity, usually periods of greater use of mounted cavalry, and technologies such as the stirrup, or heavily armoured knights or castles, but prior to modern technologies such as gunpowder warfare. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWF Skoré súčasné vojenstvo (vrátane vojen s použitím strelného prachu)
Use for: works that look at warfare in periods when gunpowder and associated armaments and techniques were developed and used. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWL Súčasné vojenstvo
Use for: works that look at periods of total war, war using industrial techniques, sophisticated technologies, conscript armies etc. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWR Konkrétne vojny a vojenské operácie
Use for: works that look at particular wars or campaigns (the name of the war is described in other metadata). Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4

detail verzia