Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
N História a archeológia
NH História
Pri histórii/dejinách konkrétnych odborov použite príslušnú kategóriu v rámci tohto odboru, ak takáto kategória existuje; napr. kód PDX pre „Dejiny vedy“
1.3
NHT Dejiny: konkrétne udalosti a témy
Použite kódy NHT* s regionálnymi kódmi NH* tam, kde je to možné; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.3
NHTB Sociálna a kultúrna história
NHTD Orálna história
NHTF História: mor, choroby a pod.
Pozri tiež: MBX Dejiny lekárstva
NHTG Genealógia, heraldika, mená a vyznamenania
Pozri tiež: WQY Rodinná história, pátranie po predkoch, VFXB1 Výber mena: sprievodca pre rodičov, GTT Vlajky, emblémy, symboly, logá
NHTK Industrializácia a dejiny priemyslu
Pozri tiež: KJZ História konkrétnych spoločností/dejiny podnikov
NHTM Námorná história
NHTP Historická geografia
NHTQ Kolonializmus a imperializmus
NHTR Národné oslobodenie a nezávislosť, postkolonializmus
Class here: decolonisation
1.3
NHTS Otroctvo a zrušenie otroctva
NHTT Invázia a okupácia
NHTV Revolúcie, povstania, vzbury
Pozri tiež: JPWQ Revolučné skupiny a hnutia
NHTW Studená vojna
NHTZ Genocída a etnické čistky

detail verzia