Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
N História a archeológia
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NH História
Pri histórii/dejinách konkrétnych odborov použite príslušnú kategóriu v rámci tohto odboru, ak takáto kategória existuje; napr. kód PDX pre „Dejiny vedy“
1.4
NHT Dejiny: konkrétne udalosti a témy
Použite kódy NHT* s regionálnymi kódmi NH* tam, kde je to možné; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA. Pozri tiež:
1.3
NHTB Sociálna a kultúrna história
Use with: other subject codes, especially J* codes, to indicate what branch of, or topic in, social or cultural history the work is about, for example, for labour history use with JHBL, or JBSF1 for women’s history
1.4
NHTD Orálna história
NHTF História: mor, choroby a pod.
Class here: the Black Death, epidemics and pandemics in history. Pozri tiež: MBX Dejiny lekárstva
1.4
NHTG Genealógia, heraldika, mená a vyznamenania
Pozri tiež: GTT Vlajky, emblémy, symboly, logá, VFXB1 Výber mena: sprievodca pre rodičov, WQY Rodinná história, pátranie po predkoch
NHTK Industrializácia a dejiny priemyslu
Class here: industrial or technological revolutions, impact of industrial or technological changes on society. Pozri tiež: KJZ História konkrétnych spoločností/dejiny podnikov
1.4
NHTM Námorná história
Class here: Nautical histories of seafaring, sailors, piracy, whaling, fishing, navigation, exploration, maritime trade, shipping, sea-related communities, etc. Use for: any historical aspect of human interaction with or activity at sea
1.4
NHTP Historická geografia
NHTQ Kolonializmus a imperializmus
Class here: colonisation, studies of colonies or empires. Pozri tiež: NHTR Národné oslobodenie a nezávislosť, postkolonializmus
1.4
NHTR Národné oslobodenie a nezávislosť, postkolonializmus
Class here: decolonisation. Use for: works about achieving independence, or histories of newly independent or postcolonial societies
1.4
NHTS Otroctvo a zrušenie otroctva
Use for: works about any form or aspect of historical slavery in different societies, cultures or regions
1.4
NHTT Invázia a okupácia 1.4
NHTV Revolúcie, povstania, vzbury
Pozri tiež: JPWQ Revolučné skupiny a hnutia
NHTW Studená vojna
Class here: The Cold War, phoney wars. Use for: works that examine conflicts between nations that do not involve direct military action but are pursued primarily through economic and political actions, propaganda, espionage or proxy wars waged by surrogates. Pozri tiež:
1.4
NHTX Violence, intolerance and persecution in history
Class here: Purges, pogroms, violent repression, cruelties, atrocities, massacres etc. Use for: works that examine these themes in history, aspects of these topics or specific events in different societies, cultures or regions
1.4
NHTZ Genocída a etnické čistky

detail verzia