Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
N História a archeológia
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NH História
Pri histórii/dejinách konkrétnych odborov použite príslušnú kategóriu v rámci tohto odboru, ak takáto kategória existuje; napr. kód PDX pre „Dejiny vedy“
1.4
NHA História: teórie a metódy
NHB Všeobecné a svetové dejiny
Class here: encyclopaedias, dictionaries or timelines of world history. Use for: works that take a truly global view of history and that do not fit into a more precise history category. For general or global history of specific topics, use with an appropriate subject category. Prefer: ‘history of’ categories from within that subject where they exist
1.4
NHC Staroveké dejiny
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHD Európske dejiny
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHF Dejiny Ázie
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHG Dejiny Stredného východu
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHH Dejiny Afriky
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHK Dejiny Ameriky
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHM Dejiny Australázie a Pacifiku
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHQ Dejiny konkrétnych krajín
Sem zaradiť: názvy, ktoré nespadajú pod iné kódy NH* Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.4
NHT Dejiny: konkrétne udalosti a témy
Použite kódy NHT* s regionálnymi kódmi NH* tam, kde je to možné; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA. Pozri tiež:
1.3
NHW Vojenská história
Ku všetkým kódom NHW* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA. Pozri tiež: JW* Vojenstvo a obrana a podradené kategórie

detail verzia