Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
N História a archeológia
NH História
Pri histórii/dejinách konkrétnych odborov použite príslušnú kategóriu v rámci tohto odboru, ak takáto kategória existuje; napr. kód PDX pre „Dejiny vedy“
1.3
NHA História: teórie a metódy
NHB Všeobecné a svetové dejiny
Use for: works that take a truly global view of history and that do not fit into a more precise history category. For general or global history of specific topics, use with an appropriate subject category, but prefer ‘history of’ categories from within that subject where they exist
NHC Staroveké dejiny
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHD Európske dejiny
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHF Dejiny Ázie
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHG Dejiny Stredného východu
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHH Dejiny Afriky
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHK Dejiny Ameriky
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHM Dejiny Australázie a Pacifiku
Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
NHQ Dejiny konkrétnych krajín
Sem zaradiť: názvy, ktoré nespadajú pod iné kódy NH* Zadajte tiež príslušné kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.2
NHT Dejiny: konkrétne udalosti a témy
Použite kódy NHT* s regionálnymi kódmi NH* tam, kde je to možné; podľa potreby zadajte tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
1.3
NHW Vojenská história
Ku všetkým kódom NHW* zadajte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA. Pozri tiež: JW* Vojenstvo a obrana a podradené kategórie

detail verzia