Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MZ Veterinárne lekárstvo
MZA Veterinary medicine: general 1.4
MZB Pre-clinical veterinary medicine: basic sciences 1.4
MZC Veterinárne lekárstvo: malé zvieratá (domáce zvieratá)
Class here: veterinary medicine of small pets, canine and feline medicine, avian practice. Pozri tiež: MZG Veterinárne lekárstvo: exotické zvieratá a zvieratá chované v zoo
1.4
MZD Veterinárne lekárstvo: veľké zvieratá (domáce/hospodárske)
Class here: veterinary medicine of domestic / farm animals. Pozri tiež: MZG Veterinárne lekárstvo: exotické zvieratá a zvieratá chované v zoo
1.4
MZF Veterinárne lekárstvo: laboratórne zvieratá
MZG Veterinárne lekárstvo: exotické zvieratá a zvieratá chované v zoo
MZH Veterinárna anatómia a fyziológia
MZK Veterinárna patológia a histológia
MZL Veterinárna výživa
MZM Veterinárne lekárstvo: infekčné choroby a terapeutika 1.4
MZP Veterinárna farmakológia
MZR Veterinárne rádiológia
MZS Veterinárna chirurgia
MZT Veterinárna stomatológia
MZV Veterinárne ošetrovateľstvo
MZX Alternatívna medicína pre zvieratá

detail verzia