Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
MQ Ošetrovateľstvo a pomocné zdravotné služby
MQC Ošetrovateľstvo
MQD Pôrodníctvo a pôrodná asistencia
MQF Prvá pomoc a nelekárske zdravotnícke služby
MQG Medical assistants 1.3
MQH Röntgenografia
MQK Podiatria
MQP Lekáreň/výdaj liekov
MQR Optometria/optika
MQS Fyzioterapia
MQT Pracovná terapia
MQU Lekárske poradenstvo
MQV Rehabilitácia
MQW Biomedicínske inžinierstvo
MQZ Postupy v márnici: preparačné, konzervačné, záchovné

detail verzia