Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MQ Ošetrovateľstvo a pomocné zdravotné služby
Use for: works for healthcare professionals, allied professions or ancillary roles that do not have their own code, or for general works. Pozri tiež:
1.4
MQC Ošetrovateľstvo
MQD Pôrodníctvo a pôrodná asistencia
MQF Prvá pomoc a nelekárske zdravotnícke služby
MQG Medical assistants / Physicians’ assistants
Class here: clinical assistants, healthcare assistants, physicians’ associates. Use for: qualified healthcare professionals training or trained to assist doctors, physicians and other qualified medical professionals. Use with: other M* codes to indicate a speciality
1.3 1.4
MQH Röntgenografia
MQK Podiatria
MQP Lekáreň/výdaj liekov
MQR Optometria/optika
MQS Fyzioterapia
Class here: physical therapy, exercise prescription
1.4
MQT Pracovná terapia
Class here: Recreational Therapy, Horticultural therapy
1.4
MQU Lekárske poradenstvo
MQV Rehabilitácia
MQW Biomedicínske inžinierstvo
MQZ Postupy v márnici: preparačné, konzervačné, záchovné

detail verzia