Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
MK Lekárske špecializácie, odvetvia medicíny
MKA Anestetiká
MKB Paliatívna medicína
MKC Gynekológia a pôrodníctvo
MKD Pediatria
MKE Stomatológia
MKF Patológia
MKG Farmakológia
MKH Regeneratívna medicína 1.1
MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia
MKL Psychiatria
MKM Klinická psychológia
Pozri tiež: JMP Abnormálna psychológia
MKN Geriatrická medicína
MKP Úrazová a urgentná medicína
MKR Nukleárna medicína
MKS Zobrazovacia diagnostika
Pozri tiež: TTBM Zobrazovacie systémy a technológie
MKT Forenzná medicína
MKV Enviro-medicína
MKW Športové zranenia a športová medicína
Pozri tiež: SCGF Vedy o športe, telesná výchova
MKZ Terapia a terapeutika
Pozri tiež: MJCL1 Rádioterapia, MJCL2 Chemoterapia, MKMT* Psychoterapia a podradené kategórie, MQS Fyzioterapia, MQT* Pracovná terapia a podradené kategórie

detail verzia