Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MF Predklinická medicína: základné vedy
Pozri tiež: PSB Biochémia
MFG Fyziológia
MFGC Fyziológia bunky
MFGG Topografická fyziológia
MFGM Metabolizmus
MFGT Electrophysiology
Class here: electroencephalography, electrocardiogram, Electrocorticography, EEG, ECG, Electroneuronography
1.4
MFGV Biomechanika, kinetika ľudského pohybu
Sem zaradiť: fyziológia telesných cvičení. Pozri tiež: SCGF Vedy o športe, telesná výchova

detail verzia