Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
MF Predklinická medicína: základné vedy
Pozri tiež: PSB Biochémia
MFG Fyziológia
MFGC Fyziológia bunky
MFGG Topografická fyziológia
MFGM Metabolizmus
MFGV Biomechanika, kinetika ľudského pohybu
Sem zaradiť: fyziológia telesných cvičení. Pozri tiež: SCGF Vedy o športe, telesná výchova

detail verzia