Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MB Medicína: všeobecné témy
MBP Systémy a služby zdravotnej starostlivosti
MBPA Praktické lekárstvo, primárna zdravotná starostlivosť
MBPC Praktický lekár
Class here: Family practice
1.4
MBPK Starostlivosť o duševné zdravie
MBPM Administratíva a zdravotnícka dokumentácia, zdravotnícky manažment
MBPN Domovy s opatrovateľskou službou
Sem zaradiť: opatera starých ľudí, zotavovne, hospice. Pozri tiež: JKSG Starostlivosť o starších ľudí, MQCL4 Geriatrické ošetrovateľstvo, MQCL9 Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
1.2 1.3
MBPR Zdravotné poistenie

detail verzia