Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MB Medicína: všeobecné témy
MBN Verejné zdravie a profylaxia
MBNH Verejné zdravie a zdravie jednotlivca
Sem zaradiť: odborné a profesionálne práce na tému výchovy ku zdraviu, edukácia pacientov
1.3
MBNH4 Kontrola pôrodnosti, antikoncepcia, plánované rodičovstvo

detail verzia