Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MB Medicína: všeobecné témy
MBN Verejné zdravie a profylaxia
MBNC Lekárske vyšetrenie
Class here: mass screening, high-risk or selective screening of populations or groups
1.3
MBNH Verejné zdravie a zdravie jednotlivca
Sem zaradiť: odborné a profesionálne práce na tému výchovy ku zdraviu, edukácia pacientov
1.3
MBNK Vaccination 1.3
MBNS Epidemiológia a lekárske štatistiky
Class here: works that deal with applications of statistics to medicine and the health sciences or with the study of the incidence, distribution, and possible control of diseases (both epidemic and disease in general) and other non-disease, health-related conditions
1.4

detail verzia