Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo 1.4
MB Medicína: všeobecné témy
MBN Verejné zdravie a profylaxia
MBNC Lekárske vyšetrenie
Class here: mass screening, high-risk or selective screening of populations or groups
1.3
MBNH Verejné zdravie a zdravie jednotlivca
Sem zaradiť: odborné a profesionálne práce na tému výchovy ku zdraviu, edukácia pacientov
1.3
MBNK Vaccination 1.3
MBNS Epidemiológia a lekárske štatistiky 1.4

detail verzia