Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MB Medicína: všeobecné témy
MBD Lekárske povolanie
MBDC Lekárska etika a profesionálne správanie
MBDP Vzťah lekár – pacient
MBDS Bezpečnosť pacienta
Použite pri profesionálnych a odborných prácach týkajúcich sa postupov, ochrany, štandardov a školení, ktoré majú zaistiť bezpečnosť a dobrý stav pacientov v rámci systémov zdravotnej starostlivosti. Pozri tiež: MJCJ3 Nemocničné nákazy
1.1

detail verzia