Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
M Medicína a ošetrovateľstvo
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MB Medicína: všeobecné témy
MBD Lekárske povolanie
MBF Zdravotnícka a medicínska informatika
Pozri tiež: PSAX Výpočtová biológia/bioinformatika
MBG Zdravotnícke vybavenie a liečebné postupy
MBN Verejné zdravie a profylaxia
MBP Systémy a služby zdravotnej starostlivosti
MBQ Medicínsko-právne otázky
MBS Medicínska sociológia
MBX Dejiny lekárstva
Pozri tiež: NHTF História: mor, choroby a pod.

detail verzia