Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
L Právo
LN Práva v konkrétnych jurisdikcií a špecifické oblasti práva
Popri kódoch LN* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA na označenie jurisdikcie
LNP Finančné právo: všeobecne
LNPA Právo účtovníctva a auditu
LNPB Bankové právo
LNPC Bankrot a platobná neschopnosť
Sem zaradiť: súdne a so súdmi súvisiace prístupy k zatvoreniu alebo reorganizácii spoločnosti s finančnými problémami
1.2
LNPD Právo a legislatíva kapitálových trhov a cenných papierov
LNPF Právo a legislatíva finančných služieb
LNPN Poistné právo
LNPP Právo dôchodkového zabezpečenia

detail verzia