Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
L Právo
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Pozri tiež:
1.4
LN Práva v konkrétnych jurisdikcií a špecifické oblasti práva
Popri kódoch LN* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA na označenie jurisdikcie
LNK Právo ochrany životného prostredia, dopravy a plánovania: všeobecne
LNKF Právo poľnohospodárstva
LNKG Právo ochrany zvierat
LNKJ Právo životného prostredia
LNKK Právo regulácie katastrof a protipožiarnej ochrany
LNKN Právo ochrany prírody
LNKP Právo vody a odpadových vôd
LNKT Dopravné právo
LNKV Právo v oblasti ciest a diaľnic
LNKW Právo územného plánovania
LNKX Ochrana historických budov a kultúrneho bohatstva

detail verzia