Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
L Právo
LN Práva v konkrétnych jurisdikcií a špecifické oblasti práva
Popri kódoch LN* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA na označenie jurisdikcie
LNH Pracovné právo: všeobecne
LNHD Právo diskriminácie na pracovisku a obťažovania
LNHH Právo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právo pracovného času
LNHJ Porušovanie pracovných pravidiel a sankcie
LNHR Právo pracovnoprávnych vzťahov a odborových organizácií
LNHU Pracovné zmluvy
LNHW Právo odborných školení
LNHX Pracovné právo: súdne procesy a riešenia sporov

detail verzia