Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
L Právo
LN Práva v konkrétnych jurisdikcií a špecifické oblasti práva
Popri kódoch LN* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA na označenie jurisdikcie
LND Ústavné a správne právo: všeobecne
LNDB Správna jurisdikcia a verejná správa
LNDB1 Správne právo, všeobecne
LNDB2 Správne konanie a súdy
LNDB3 Štátne a verejné nehnuteľnosti a štátny a verejný majetok
LNDB4 Sankčné právomoci (verejné) správy
LNDB5 Nútené vyvlastnenie a nútené obmedzenie vlastníckeho práva
LNDB6 Tvorba predpisov a správnych aktov
LNDB7 Regulácia verejných služieb
Pozri tiež: LNCN Právo verejných zákaziek
1.2
LNDB8 Legislatíva vedy a výskumu, vysokých škôl a univerzít
Pozri tiež: PDJ Predpisy, smernice a nariadenia pre vedu a experimentovanie

detail verzia