Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
L Právo
LN Práva v konkrétnych jurisdikcií a špecifické oblasti práva
Popri kódoch LN* priraďte podľa potreby tiež kvalifikátory MIESTA na označenie jurisdikcie
LNA Právne systémy: všeobecne
LNB Súkromné ​​alebo občianske právo: všeobecne
LNC Firemné, obchodné a súťažné právo: všeobecne
LND Ústavné a správne právo: všeobecne
LNE Ekonomicko-správne právo a verejné obchodné právo
LNF Trestné právo: súdne procesy a priestupky
LNH Pracovné právo: všeobecne
LNJ Právo zábavného a mediálneho sektoru
LNK Právo ochrany životného prostredia, dopravy a plánovania: všeobecne
LNL Právo: právo spravodlivosti, trust (dôvera) a nadácie
LNM Rodinné právo
LNP Finančné právo: všeobecne
LNQ Právo IT a komunikačných prostriedkov/poštové právo a legislatíva
Pozri tiež: LNCB2 Právo elektronického obchodu
LNR Právo duševného vlastníctva
LNS Vlastnícke právo: všeobecne
Pozri tiež: LNKW Právo územného plánovania
LNT Sociálna a zdravotnícke a medicínske právo
LNU Daňové a colné právo
LNV Právo občianskoprávnych deliktov, škôd a náhrad
Pozri tiež: LNAC14 Škody a kompenzácia
LNW Právo závetu, dedičského konania a dedičstva
LNX Verejné právo 1.2
LNZ Hlavné pramene práva

detail verzia