Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
L Právo
LB Medzinárodné právo
LBD Medzinárodné právo: doprava, komunikácie a obchodný styk
LBDA Medzinárodné právo, doprava: vesmírne a letecké právo
LBDK Medzinárodné právo: právo medzinárodného obchodu a medzinárodného predaja tovaru
LBDM Medzinárodné právo, doprava a obchodný styk: námorné právo
Sem zaradiť: právo zaoberajúce sa lodnou dopravou, nákladom, poistením, pirátstvom a pod., čo sa jednotlivých obchodných subjektov (a nie nezávislých štátov) týka. Pozri tiež: LBBK Medzinárodné právo verejné: morské právo, LNCB5 Lodné právo
LBDT Medzinárodné právo: masovokomunikačné prostriedky, telekomunikácie a médiá

detail verzia