Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
L Právo
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Pozri tiež:
1.4
LB Medzinárodné právo
LBB Medzinárodné právo verejné
LBBC Medzinárodné právo verejné: zmluvy, dohody a iné zdroje
LBBD Medzinárodné právo verejné: diplomatické právo
LBBF Medzinárodné právo verejné: jurisdikcia a imunita
LBBJ Medzinárodné právo verejné: územie a štátnosť
LBBK Medzinárodné právo verejné: morské právo
Sem zaradiť: právo zaoberajúce sa námornými hranicami, morskými zdrojmi a pod. čo sa nezávislých štátov týka. Pozri tiež: LBDM Medzinárodné právo, doprava a obchodný styk: námorné právo, LNCB5 Lodné právo
LBBL Medzinárodné právo verejné: zdravie
LBBM Medzinárodné právo verejné: hospodárstvo a obchod
LBBP Medzinárodné právo verejné: životné prostredie
LBBQ Medzinárodné právo verejné: administratíva
LBBR Medzinárodné právo verejné: ľudské práva
Class here: substantive rights and inalienable rights in International Law
1.4
LBBS Medzinárodné právo verejné: humanitárne právo
Sem zaradiť: utečenecké právo, vojnové právo
LBBU Medzinárodné právo verejné: medzinárodné organizácie a inštitúcie
LBBV Medzinárodné právo verejné: zodpovednosť štátov a iných subjektov
LBBZ Medzinárodné právo verejné: trestné právo

detail verzia