Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
L Právo
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Pozri tiež:
1.4
LA Právna veda a všeobecné témy
LAB Metódy, teória a filozofia práva
LAF Právne systémy
Use for: works about different legal systems or to indicate a particular type of law is from a particular system. Use all LAF* codes with: other L* codes and PLACE 1* Qualifiers, as appropriate, to indicate the type of legal system and the type of laws and the jurisdiction
1.4
LAM Porovnávacie právo
LAQ Právo a spoločnosť, sociológia práva
LAR Právne aspekty kriminológie
LAS Právne zručnosti a právna prax
LAT Právne profesie: všeobecne
Pozri tiež: LNAL Právne systémy: regulácia právnickej profesie
LAY Aplikovanie práva v iných profesiách a disciplínach
Pozri tiež: VSD Zákony, občianstvo a práva pre laikov
LAZ Dejiny práva

detail verzia