Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
KN Priemysel a priemyselné inžinierstvo
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
Sem zaradiť: reklamný priemysel, poštové a telekomunikačné služby a pod. Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá, JBCT Mediálne štúdiá
1.3
KNTP Vydavateľský sektor a publicistika 1.2
KNTP1 Nakladateľstvo a predaj kníh
Sem zaradiť: tlač, e-knihy a digitálne publikovanie, časopisy
1.2
KNTP2 Spravodajské médiá a žurnalistika
Sem zaradiť: tlačené a online správy, noviny a časopisy
1.2

detail verzia