Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
KN Priemysel a priemyselné inžinierstvo
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
Sem zaradiť: reklamný priemysel, poštové a telekomunikačné služby a pod. Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá, JBCT Mediálne štúdiá
1.3
KNTC Kino, televízia a rádio
Class here: video industry
1.1 1.3
KNTF Hudobný priemysel
Sem zaradiť: sektor nahrávok a živej hudby, hudobné nakladateľstvo
1.1
KNTP Vydavateľský sektor a publicistika 1.2
KNTV Computer & video game industry
Class here: Interactive entertainment industry
1.3
KNTX Informačné technológie
Class here: tech sector, tech industry, Silicon Valley. Pozri tiež: KJE Elektronické obchodovanie: obchodné aspekty
1.3

detail verzia