Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
KN Priemysel a priemyselné inžinierstvo
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNG Dopravný priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia dopravného priemyslu; cestný, lodný, železničný, letecký, kozmický a pod. Pozri tiež: WG* Doprava: všeobecný záujem a podradené kategórie, KNDR Vehicle manufacturing industries, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
1.3

detail verzia