Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KN Priemysel a priemyselné inžinierstvo
Use all KN* codes for: studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNG Dopravný priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia dopravného priemyslu; cestný, lodný, železničný, letecký, kozmický a pod. Pozri tiež: KNDR Vehicle and transport manufacturing industries, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie, WG* Doprava: všeobecný záujem a podradené kategórie
1.3

detail verzia