Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
KN Priemysel a priemyselné inžinierstvo
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KND Spracovateľský priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia spracovateľského priemyslu vrátane potravinárstva, chemického priemyslu, hi-tech, zbraní, motorových vozidiel a pod. Pozri tiež: TDP* Ďalšie výrobné technológie a podradené kategórie
1.3
KNDD Apparel, garment & textile industries
Use for: titles about the business or industry of manufacturing clothing, cloth etc. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective. See also: TDPF Textiles & fibres, AKT Fashion & textiles
1.3

detail verzia