Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KN Priemysel a priemyselné inžinierstvo
Use all KN* codes for: studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KND Spracovateľský priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia spracovateľského priemyslu vrátane potravinárstva, chemického priemyslu, hi-tech, zbraní, motorových vozidiel a pod. Pozri tiež: TDP* Ďalšie výrobné technológie a podradené kategórie
1.3
KNDC Chemical, biotechnology and pharmaceutical industries
Class here: petrochemical, plastics industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective.
See also: TDC* Industrial chemistry and chemical engineering and its subcategories
1.3
KNDD Apparel, garment and textile industries
Use for: titles about the business or industry of manufacturing clothing, cloth etc, particularly works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective.
See also: TDPF Textiles and fibres, AKT Fashion and textile design
1.3
KNDR Vehicle and transport manufacturing industries
Class here: automotive industry, shipbuilding, aircraft and rail vehicle manufacturing industries. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective. Use with: WG* codes to indicate what type of vehicle or transport as appropriate.
See also: TR* Transport technology and trades and its subcategories
1.3 1.4

detail verzia