Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
KN Priemysel a priemyselné inžinierstvo
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNA Agropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia
Sem zaradiť: rybolov, lesníctvo, baníctvo a pod. Pozri tiež: KCVD Poľnohospodárska ekonomika
1.3
KNAF Fisheries & related industries
Class here: whaling industry. Use for: titles about fishing sector from a business or industrial studies perspective. See also: TVT Aquaculture & fish-farming: practice & techniques
1.3

detail verzia