Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
KN Priemysel a priemyselné inžinierstvo
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNA Agropodnikanie a primárne priemyselné odvetvia
Sem zaradiť: rybolov, lesníctvo, baníctvo a pod. Pozri tiež: KCVD Poľnohospodárska ekonomika
1.3
KNB Energetický priemysel a technická infraštruktúra
Sem zaradiť: tuhé palivá, plyn, elektrina, jadrové elektrárne, ropa, obnoviteľná energia a vodné hospodárstvo. Pozri tiež: TH* Energetické technológie a inžinierstvo a podradené kategórie
1.3
KND Spracovateľský priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia spracovateľského priemyslu vrátane potravinárstva, chemického priemyslu, hi-tech, zbraní, motorových vozidiel a pod. Pozri tiež: TDP* Ďalšie výrobné technológie a podradené kategórie
1.3
KNG Dopravný priemysel
Sem zaradiť: všetky odvetvia dopravného priemyslu; cestný, lodný, železničný, letecký, kozmický a pod. Pozri tiež: WG* Doprava: všeobecný záujem a podradené kategórie, KNDR Vehicle manufacturing industries, TR* Dopravné technológie a profesie v dopravných technológiách a podradené kategórie
1.3
KNJ Stavebný a ťažký priemysel
Sem zaradiť: železiarsky a oceliarsky priemysel, kovopriemysel
1.3
KNP Maloobchod a veľkoobchod
Class here: Distribution, warehousing business. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective. Pozri tiež: KJMV9 Riadenie distribúcie a logistiky
1.3
KNS Pohostinstvo a sektor služieb
Sem zaradiť: turistický, hotelový a cateringový priemysel, športový a voľnočasový priemysel, bezpečnostný priemysel, módny a kozmetický priemysel. Pozri tiež: TTVC Profesie v oblasti hoteliérstva a pohostinstva
1.3
KNT Mediálny, zábavný, informačný a komunikačný priemysel
Sem zaradiť: reklamný priemysel, poštové a telekomunikačné služby a pod. Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá, JBCT Mediálne štúdiá
1.3
KNV Štátna správa a verejný sektor
Pozri tiež: JPP Verejná správa
KNX Pracovnoprávne vzťahy, zdravie a bezpečnosť
Sem zaradiť: odbory, štrajky, arbitráže a vyjednávania, zdravie a bezpečnosť v priemysle a pod. Použite pri všetkých oblastiach priemyslu a obchodu, nie výhradne pre spracovateľský alebo ťažký priemysel
1.3

detail verzia