Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KJ Obchod a manažment
Použite kódy KJ* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*
KJM Manažment a techniky manažmentu
Pozri tiež: VSC Rady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
KJMB Manažment: vedenie (leadership) a motivácia
Class here: management of change
1.3
KJMD Rozhodovanie v manažmente
Pozri tiež: GPQ Teória rozhodovania: všeobecne
KJMK Znalostný manažment
Pozri tiež: KCVP Knowledge economics
KJMP Projektový manažment
Class here: Agile, Scrum, etc, project and programme management methodologies
1.4
KJMQ Zabezpečovanie kvality (Quality Assurance – QA) a Komplexné riadenie kvality (Total Quality manažment – TQM)
KJMT Organizácia času
KJMV Manažment konkrétnych oblastí

detail verzia