Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KJ Obchod a manažment
Použite kódy KJ* pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*
KJB Obchodné štúdiá: všeobecne
KJC Obchodná stratégia
KJD Obchodné inovácie
Use for: works on business and the effect of new technologies, strategies, innovation in business. Pozri tiež: KJH Podnikanie
1.4
KJE Elektronické obchodovanie: obchodné aspekty
Class here: electronic commerce, internet commerce. Use for: works about the buying and selling of goods or services using the internet, and the transfer of money and data to execute these transactions. Pozri tiež: KJSG Online marketing
1.4
KJF Obchodná konkurencia
KJG Obchodná etika a sociálna zodpovednosť
KJH Podnikanie
KJJ Obchod a životné prostredie; ekologické prístupy k obchodu
KJK Medzinárodný obchod
KJL Poradenstvo a finančná podpora podnikov
Class here: getting or giving advice about running a business, including obtaining grants, subsidies, research funding
1.3
KJM Manažment a techniky manažmentu
Pozri tiež: VSC Rady v oblasti kariéry a pri dosahovaní úspechu
KJN Obchodné rokovania
KJP Obchodná komunikácia a prezentácia
KJQ Obchodná matematika a systémy
KJR Správa a riadenie spoločností: úlohy a povinnosti vedenia a riaditeľov
Sem zaradiť: úlohy a povinnosti tajomníka spoločnosti a pod. Pozri tiež: KJG Obchodná etika a sociálna zodpovednosť
1.1
KJS Predaj a marketing
Class here: general works on selling techniques, sales skills. Pozri tiež: KJMV7 Riadenie predaja a marketingu
1.4
KJT Operačný výskum
Pozri tiež: PBW Aplikovaná matematika
KJU Teória organizácie a organizačné správanie
Class here: Organizational change management (OCM)
1.3
KJV Vlastníctvo a organizácia podnikov
KJW Kancelária a pracovisko
KJZ História konkrétnych spoločností/dejiny podnikov
Pozri tiež: NHTK Industrializácia a dejiny priemyslu

detail verzia