Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KC Ekonómia
KCS Ekonomické systémy a štruktúry
Sem zaradiť: práce o systémoch ako voľný trh, prechodné ekonomiky, plánované hospodárstva a pod.
1.3
KCSA Capitalism
Class here: laissez-faire, market economies, free market, neoliberal economics, corporate capitalism, mercantilism, etc. Use for: works that look at capitalism as an economic model in all its variations
1.3 1.4
KCSD Mixed economic systems
Class here: social market economies, welfare economies, social corporatism, state-sponsored capitalism, distributed ownership models, etc
1.3 1.4
KCSG Planned economic systems
Class here: centrally-planned economies, command economies
1.3
KCST Circular economic systems
Class here: Circularity models. Use for: works about circular economic models based on repairing, remaking, reusing, redesigning goods and sustainable economic models aimed at eliminating waste and creating a continual use of resources
1.4

detail verzia