Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
K Ekonómia, financie, obchod a manažment
KC Ekonómia
KCA Teória a filozofie ekonómie
Zahŕňa dejiny ekonomického myslenia, pre ktoré zadajte podľa potreby tiež kvalifikátory ČASOVÉHO OBDOBIA
1.2
KCB Makroekonómia
KCC Mikroekonómia
Sem zaradiť: ekonomika domáceho obchodu; spotreba, obchodné rozhodnutia a pod.
KCD Ekonomika priemyselných organizácií
KCF Ekonomika práce
Class here: wage & salary policy, pay policy, basic income, earnings, comprehensive income. Pozri tiež: JBFC Chudoba a nezamestnanosť
1.3
KCG Ekonomický rast
KCH Ekonometria a ekonomické štatistiky
KCJ Ekonomická prognostika
KCK Behaviorálna ekonómia
KCL Medzinárodná ekonómia
Sem zaradiť: medzinárodné financie, medzinárodný obchod, obchodné zmluvy a pod. Pozri tiež: RGCM Ekonomická geografia
1.3
KCM Rozvojová ekonómia a rozvíjajúce sa ekonomiky
Pozri tiež: GTP Rozvojové štúdiá
KCP Politická ekonomika
KCS Ekonomické systémy a štruktúry
Sem zaradiť: práce o systémoch ako voľný trh, prechodné ekonomiky, plánované hospodárstva a pod.
1.3
KCV Ekonomiky konkrétnych sektorov
KCX Ekonomické a finančné krízy a katastrofy
KCY Populárna ekonómia
Sem zaradiť: diela pre bežného čitateľa
KCZ Hospodárske dejiny
Use with: NH* codes if appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3

detail verzia