Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JW Vojenstvo a obrana
JWA Teória vojenského umenia a vojenská veda
JWC Vojenské sily a odvetvia
JWJ Vojenská správa
Sem zaradiť: záležitosti mužstva, tresty, nábor, financovanie a pod.
JWK Vojenská a obranná stratégia
Sem zaradiť: vojenská taktika, civilná obrana
JWL Vojnové a obranné operácie
Pozri tiež: NHW* Vojenská história a podradené kategórie
JWM Zbrane a výbava
Použite s kódom spomedzi JWC na označenie sektoru. Pozri tiež: WCK Militárie, zbrane a brnenia
JWT Vojenské inštitúcie, pamätníky
Sem zaradiť: pluky, uniformy, označenia, pamätníky, vojenské cintoríny a pod. Pozri tiež: WCK Militárie, zbrane a brnenia, AMG Architektúra: verejné stavby
1.3
JWX Iné oblasti vojenstva a obrany

detail verzia