Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JP Politika a štát
JPA Politológia a politické teórie
JPB Komparatívna politológia
JPF Politické ideológie
JPH Politická štruktúra a politické postupy a procesy
JPL Politické strany
JPN Indigenous people: government 1.3
JPP Verejná správa
Pozri tiež: KNV Štátna správa a verejný sektor
JPQ Ústredná/národná/federálna vláda
JPR Regionálna, štátna a iná miestna správa
Sem zaradiť: každá štátna správa, ktorá nie je na komunálnej alebo mestskej úrovni – tie spadajú pod JPT. Pozri tiež: JPT Obecné/mestské zastupiteľstvo
1.3
JPS Medzinárodné vzťahy
JPT Obecné/mestské zastupiteľstvo
Môže zahŕňať mestské regióny, napr. Veľký Londýn, Bay Area alebo samosprávne mestské obvody a iné dôležité časti
1.2 1.3
JPV Politická kontrola a slobody
Sem zaradiť: politická propaganda
JPW Politický aktivizmus
JPZ Politická korupcia
Class here: government and public sector corruption, judicial and police corruption etc
1.3

detail verzia