Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Pozri tiež:
1.4
JP Politika a štát
JPA Politológia a politické teórie
Pozri tiež: QDTS Sociálna a politická filozofia
JPB Komparatívna politológia
JPF Politické ideológie
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPH Politická štruktúra a politické postupy a procesy
JPL Politické strany
Use for: works that look at individual or multiple political parties, or examine particular party platforms or programs. Use with: JPF* codes for works about a particular party on the political spectrum
1.4
JPN Indigenous people: governance and politics
Class here: works on policies, government
1.3 1.4
JPP Verejná správa
Pozri tiež: KNV Štátna správa a verejný sektor
JPQ Ústredná/národná/federálna vláda
JPR Regionálna, štátna a iná miestna správa
Sem zaradiť: každá štátna správa, ktorá nie je na komunálnej alebo mestskej úrovni – tie spadajú pod JPT. Pozri tiež: JPT Obecné/mestské zastupiteľstvo
1.3
JPS Medzinárodné vzťahy
Class here: International politics, foreign policy
1.4
JPT Obecné/mestské zastupiteľstvo
Môže zahŕňať mestské regióny, napr. Veľký Londýn, Bay Area alebo samosprávne mestské obvody a iné dôležité časti
1.2 1.3
JPV Politická kontrola a slobody
Sem zaradiť: politická propaganda
JPW Politický aktivizmus
JPZ Politická korupcia
Class here: government and public sector corruption, judicial and police corruption, bribery and corruption as part of everyday life in society etc. Pozri tiež: JKV* Kriminalita a kriminológia a podradené kategórie
1.4

detail verzia