Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JN Vzdelávanie
JNS Špeciálna pedagogika
Class here: special education
1.3
JNSG Pedagogika detí s poruchami učenia a správania
Sem zaradiť: pedagogika študentov s dyslexiou, autizmom, poruchami správania alebo iným mentálnym postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
1.3

detail verzia