Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Pozri tiež:
1.4
JN Vzdelávanie
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education. Pozri tiež:
1.4
JNS Špeciálna pedagogika
Class here: special education, mixed classes of students with different cultural or linguistic backgrounds etc
1.4
JNSC Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
Sem zaradiť: pedagogika študentov s poruchou sluchu alebo zraku alebo s iným fyzickým postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
1.4
JNSG Pedagogika detí s poruchami učenia a správania
Sem zaradiť: pedagogika študentov s dyslexiou, autizmom, poruchami správania alebo iným mentálnym postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
1.3
JNSL Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties 1.3
JNSP Teaching of gifted or talented students 1.3
JNSR Remedial education and teaching
Class here: developmental education, compensatory education
1.3
JNSV Education of bilingual or multilingual students
Class here: works looking at the theory of education through a secondary language, education in mixed language classes, works about the education of pupils who speak another language, but where the language teaching itself is not the focus of the education
1.4

detail verzia