Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JN Vzdelávanie
JNS Špeciálna pedagogika
Class here: special education
1.3
JNSC Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
Sem zaradiť: pedagogika študentov s poruchou sluchu alebo zraku alebo s iným fyzickým postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
JNSG Pedagogika detí s poruchami učenia a správania
Sem zaradiť: pedagogika študentov s dyslexiou, autizmom, poruchami správania alebo iným mentálnym postihnutím, ktoré viedlo k špecifickým vzdelávacím potrebám
1.3
JNSL Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties 1.3
JNSP Teaching of gifted or talented students 1.3
JNSR Remedial education & teaching
Class here: developmental education, compensatory education
1.3

detail verzia