Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JN Vzdelávanie
JNF Vzdelávacia stratégia a politika
Sem zaradiť: výukové programy gramotnosti, matematickej gramotnosti a pod.; stratégie delenia žiakov/študentov do odborových/prospechových skupín a pod.
1.2
JNFC Študentské poradenstvo
Sem zaradiť: psychologické poradenstvo (vrátane osobných problémov, nie len školských)
1.2 1.3
JNFK Vzdelávacie stratégie a politika: inkluzívne vzdelávanie
Use for: both formulating policy and practical applications
1.2 1.3

detail verzia