Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JN Vzdelávanie
JNA Filozofia a teória vzdelávania 1.1
JNB Dejiny pedagogiky a školstva
Sem zaradiť: história konkrétnych škôl, vysokých škôl; všeobecná história
JNC Pedagogická psychológia
JND Školstvo a školský systém
Sem zaradiť: problematika výberu a prijatia, inšpekcie, vedenie a pod.
JNE Social pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Vzdelávacia stratégia a politika
Sem zaradiť: výukové programy gramotnosti, matematickej gramotnosti a pod.; stratégie delenia žiakov/študentov do odborových/prospechových skupín a pod.
1.2
JNG Early childhood care & education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject. See also: JNLA Pre-school & kindergarten
1.3
JNH Domáce vzdelávanie
JNK Správa a organizácia školských zariadení
Sem zaradiť: problematika šikanovania, záškoláctvo a disciplína
1.3
JNL Školy
Pozri tiež: VSK Rady v oblasti vzdelávania
1.3
JNM Vyššie a ďalšie vzdelávanie, terciárne vzdelávanie
Sem zaradiť: všetko pokročilé a ďalšie vzdelávanie; nadstavbové vzdelávanie; vyššie odborné školy s odbornými a technickými odbormi alebo odbormi bez titulu; univerzity. Pozri tiež: VSK Rady v oblasti vzdelávania
JNP Vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie
Pozri tiež: VSL Príručky a manuály gramotnosti dospelých, VSN Príručky a manuály matematickej gramotnosti dospelých
JNQ Otvorené vyučovanie, dištančné štúdium
JNR Profesijné a kariérne poradenstvo
JNS Špeciálna pedagogika
Class here: special education
1.3
JNT Pedagogické schopnosti, zručnosti a metódy
Sem zaradiť: vedenie triedy, mentoring
1.3
JNU Výučba konkrétneho predmetu
Podľa potreby tiež zadajte kód vyučovaného predmetu spomedzi kódov pre vzdelávanie YP*
JNV Vzdelávacie vybavenie a technológie, výučba pomocou počítača (CAL)
Class here: media technology in classroom
1.3
JNW Mimoškolské aktivity
Sem zaradiť: exkurzie, školské výlety, športové a spoločenské aktivity, akcie, predstavenia a pod.; tiež veľká prestávka a čas na jedlo, školské družiny a kluby a pod.
1.3
JNZ Študijné a učebné zručnosti: všeobecne

detail verzia