Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Pozri tiež:
1.4
JN Vzdelávanie
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education. Pozri tiež:
1.4
JNA Filozofia a teória vzdelávania 1.1
JNB Dejiny pedagogiky a školstva
Sem zaradiť: história konkrétnych škôl, vysokých škôl; všeobecná história
JNC Pedagogická psychológia
JND Školstvo a školský systém
Sem zaradiť: problematika výberu a prijatia, inšpekcie, vedenie a pod.
1.4
JNE Social pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Vzdelávacia stratégia a politika
Sem zaradiť: výukové programy gramotnosti, matematickej gramotnosti a pod.; stratégie delenia žiakov/študentov do odborových/prospechových skupín a pod.
1.2
JNG Early childhood care and education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject.
See also: JNLA Pre-school and kindergarten
1.3
JNH Domáce vzdelávanie
JNK Správa a organizácia školských zariadení
Sem zaradiť: problematika šikanovania, záškoláctvo a disciplína
1.3
JNL Školy
Pozri tiež: VSK Rady v oblasti vzdelávania
1.3
JNM Vyššie a ďalšie vzdelávanie, terciárne vzdelávanie
Sem zaradiť: všetko pokročilé a ďalšie vzdelávanie; nadstavbové vzdelávanie; vyššie odborné školy s odbornými a technickými odbormi alebo odbormi bez titulu; univerzity. Pozri tiež: VSK Rady v oblasti vzdelávania
1.4
JNP Vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie
Class here: lifelong learning, popular education, community education, ‘Bildung’. Use for: works about education or training of adult learners that are neither university nor vocational training. Pozri tiež: VSL Príručky a manuály gramotnosti dospelých, VSN Príručky a manuály matematickej gramotnosti dospelých
1.4
JNQ Otvorené vyučovanie, dištančné štúdium
JNR Profesijné a kariérne poradenstvo
JNS Špeciálna pedagogika
Class here: special education, mixed classes of students with different cultural or linguistic backgrounds etc
1.4
JNT Pedagogické schopnosti, zručnosti a metódy
Sem zaradiť: vedenie triedy, mentoring
1.4
JNU Výučba konkrétneho predmetu
Podľa potreby tiež zadajte kód vyučovaného predmetu spomedzi kódov pre vzdelávanie YP*
JNV Vzdelávacie vybavenie a technológie, výučba pomocou počítača (CAL)
Class here: media technology in classroom, Learning management systems. Use for: works about using digital technologies in class and for learning
1.4
JNW Mimoškolské aktivity
Sem zaradiť: exkurzie, školské výlety, športové a spoločenské aktivity, akcie, predstavenia a pod.; tiež veľká prestávka a čas na jedlo, školské družiny a kluby a pod.
1.3
JNZ Študijné a učebné zručnosti: všeobecne

detail verzia