Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JM Psychológia
Použite kódy JM*pri akademických, špecializovaných a odborných prácach; pri praktickom poradenstve pre bežného čitateľa uprednostnite kódy VS*. Pozri tiež: VSP* Populárna psychológia a podradené kategórie
JMA Psychologické teórie, systémy, školy a hľadiská
Pozri tiež: QDTM Filozofia: estetika
1.2
JMB Psychologická metodológia
JMC Detská, vývojová psychológia a psychológia celoživotného vývinu
Pozri tiež: JNC Pedagogická psychológia
JMD Psychológia starnutia
JMF Rodinná psychológia
JMG Rodová psychológia
JMH Sociálna, skupinová alebo kolektívna psychológia
JMJ Psychológia práce a priemyselná psychológia
Pozri tiež: SCGP Športová psychológia
JMK Forenzná (kriminálna) psychológia
Pozri tiež: JKV* Kriminalita a kriminológia a podradené kategórie
JML Experimentálna psychológia
JMM Fyziologická psychológia a neuropsychológia, biopsychológia
JMP Abnormálna psychológia
Pozri tiež: MKM* Klinická psychológia a podradené kategórie
JMQ Psychológia: emócie
JMR Poznanie a kognitívna psychológia
Sem zaradiť: psychologické práce o učení, pamäti, inteligencii, uvažovaní, vnímaní
JMS Psychológia: (bytostné) ja, ego, identita, osobnosť
JMT Psychológia: stavy vedomia
Sem zaradiť: psychologické práce o vedomí a nevedomí; spánok a sny; zmenené stavy vedomia, hypnóza, stavy vyvolané drogami a pod. Pozri tiež: VXN Sny a ich výklad
JMU Psychológia: sexuálne správanie
Pozri tiež: VFVC Sex a sexualita: rady a otázky, JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
JMX Parapsychologické štúdiá
Použite pri serióznych akademických prácach. Pozri tiež: VXP Nadprirodzené sily a paranormálne javy

detail verzia