Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JH Sociológia a antropológia
Použite kódy JH* pri učebniciach alebo akademických a odborných prácach; použite podľa potreby s inými kódmi J* označujúcimi konkrétne témy
JHB Sociológia
JHBK Sociológia: rodina a vzťahy
Sem zaradiť: sociológia sexuálnych vzťahov. Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie, JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne

detail verzia