Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Pozri tiež:
1.4
JB Spoločnosť a kultúra: všeobecne
Kódy JB* použite pri všeobecných aj akademických prácach o sociálnych témach; použite podľa potreby s kódmi HPM* pri učebniciach sociológie a ďalších odborných prácach. Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
JBS Sociálne skupiny
Use all JBS* codes with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, NHTB for social history, FX* for novels and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JBSA Sociálna triedy
Class here: class conflict, social stratification, socio-economic groups. Use for: works that examine class, a particular class, characteristics and distinctions of that class, interaction between different strata of society, perceptions and prejudices about particular classes
1.4
JBSC Vidiecke komunity
Class here: small settlements in rural areas, people living in the countryside, semi-rural areas, isolated communities
1.4
JBSD Mestské komunity
Class here: inner cities, suburbs, city and town dwellers, suburban communities. Use for: any works on urban or semi-urban settings
1.4
JBSF Rodové štúdiá, rodové skupiny
Use for: works that examine social roles based on the sex of the person (gender role) or personal identification of one’s own gender based on an internal awareness (gender identity), as well as works that look at sex (based on the anatomy of an individual’s reproductive system, and secondary sex characteristics), including intersex people
1.4
JBSJ Queer štúdiá
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PS* z kvalifikátorov ZÁUJMU. Pozri tiež: JBSF3 Rodové štúdiá: transrodoví, transsexuálni a intersexuálni ľudia
1.4
JBSL Etnické štúdiá
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PB* z kvalifikátorov ZÁUJMU
1.4
JBSP Vekové skupiny a generácie
Use for: works that look at different generations, or topics, issues, problems for different generations or generational misunderstandings or conflicts, intergenerational topics, etc
1.4
JBSR Sociálne skupiny: náboženské skupiny a komunity
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PG* z kvalifikátorov ZÁUJMU alebo kódy QR*
JBSW Sociálne skupiny: alternatívne životné štýly
Use for: lifestyles that are diverse in regards to the mainstream or perceived to be outside the cultural norms. Pozri tiež:
1.4
JBSX Tajné spolky
Sem zaradiť: slobodomurárstvo. Pozri tiež: QRY* Alternatívne svetonázory a podradené kategórie, FHQ Ezoterické trilery
JBSY Sociálne skupiny: kluby a spolky
Sem zaradiť: dobrovoľné združenia alebo skupiny spoločných záujmov, ako a prečo sa ľudia spájajú a stotožňujú s určitými skupinami

detail verzia