Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
JB Spoločnosť a kultúra: všeobecne
Kódy JB* použite pri všeobecných aj akademických prácach o sociálnych témach; použite podľa potreby s kódmi HPM* pri učebniciach sociológie a ďalších odborných prácach. Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
JBS Sociálne skupiny
JBSA Sociálna triedy
JBSC Vidiecke komunity
JBSD Mestské komunity
JBSF Rodové štúdiá, rodové skupiny
JBSJ Queer štúdiá
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PS* z kvalifikátorov ZÁUJMU. Pozri tiež: JBSF3 Rodové štúdiá: transrodoví, transsexuálni a intersexuálni ľudia
1.3
JBSL Etnické štúdiá
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PB* z kvalifikátorov ZÁUJMU
JBSP Vekové skupiny a generácie 1.2
JBSR Sociálne skupiny: náboženské skupiny a komunity
Podľa potreby zadajte tiež hodnoty 5PG* z kvalifikátorov ZÁUJMU alebo kódy QR*
JBSW Sociálne skupiny: alternatívne životné štýly
JBSX Tajné spolky
Sem zaradiť: slobodomurárstvo. Pozri tiež: QRY* Alternatívne svetonázory a podradené kategórie, FHQ Ezoterické trilery
JBSY Sociálne skupiny: kluby a spolky
Sem zaradiť: dobrovoľné združenia alebo skupiny spoločných záujmov, ako a prečo sa ľudia spájajú a stotožňujú s určitými skupinami

detail verzia