Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Pozri tiež:
1.4
JB Spoločnosť a kultúra: všeobecne
Kódy JB* použite pri všeobecných aj akademických prácach o sociálnych témach; použite podľa potreby s kódmi HPM* pri učebniciach sociológie a ďalších odborných prácach. Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
JBF Sociálne a etické problémy
Pozri tiež: PDR Vplyv vedy a techniky na spoločnosť, QDTQ Etika a morálna filozofia, RNT Spoločenský vplyv problémov životného prostredia
JBFV Etické otázky a debaty
Use with: other categories to indicate works that treat a subject as an ethical debate. Pozri tiež: PSAD Bioetika, QDTQ Etika a morálna filozofia
1.4
JBFV1 Etické otázky: potrat a plánované rodičovstvo 1.1
JBFV2 Etické otázky: trest smrti
Class here: the death penalty
1.1 1.4
JBFV3 Etické otázky: cenzúra
Class here: debates around freedom of speech, censorship vs security, etc
1.1 1.4
JBFV4 Etické otázky: eutanázia a právo zomrieť
Class here: assisted suicide, assisted death. Use with: LNT for legal aspects
1.1 1.4
JBFV5 Etické otázky: vedecký, technologický a lekársky rozvoj 1.1

detail verzia