Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy 1.4
JB Spoločnosť a kultúra: všeobecne
Kódy JB* použite pri všeobecných aj akademických prácach o sociálnych témach; použite podľa potreby s kódmi HPM* pri učebniciach sociológie a ďalších odborných prácach. Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
JBF Sociálne a etické problémy
Pozri tiež: PDR Vplyv vedy a techniky na spoločnosť, RNT Spoločenský vplyv problémov životného prostredia, QDTQ Sociálna a politická filozofia
JBFA Sociálna diskriminácia a rovnosť
Sem zaradiť: otázky nerovnosti aj diskriminácie a opatrenia na riešenie týchto problémov; pozitívna diskriminácia
1.4
JBFB Social Integration and assimilation 1.3
JBFC Chudoba a nezamestnanosť
Class here: food poverty, food banks, unemployment or employment when linked to poverty
1.4
JBFD Bývanie a bezdomovectvo 1.4
JBFF Sociálny vplyv katastrof
Class here: famine, malnutrition, forced movement of peoples as a result of disasters etc. Use with: other subject codes as appropriate. Pozri tiež: RNR Prírodné katastrofy
1.4
JBFG Utečenci a politický azyl 1.4
JBFH Migrácia, imigrácia a emigrácia
Class here: diasporas
1.4
JBFJ Human trafficking
Class here: forced labour, forced marriage, sexual slavery, modern-day slavery, forced prostitution, child labour.
See also: NHTS Slavery and abolition of slavery
1.3
JBFK Násilie v spoločnosti
Class here: violent crime, honour crimes, torture. Pozri tiež: JKV Kriminalita a kriminológia
1.4
JBFL Control, privacy and safety in society
Use for: issues and debates around privacy, use of data, the role of government and big corporations, security, anti-terrorism, rights of the individual versus the rights of society, surveillance, public safety, social control and coercion.
See also: JPV Political control and freedoms
1.4
JBFM Telesné postihnutie: sociálne aspekty 1.4
JBFN Zdravie, choroba a závislosť: sociálne aspekty
Použite s MBP na označenie sociálnych aspektov týkajúcich sa systémov zdravotnej starostlivosti
1.4
JBFQ Sociálna mobilita
JBFS Konzumný spôsob života
JBFU Zvieratá a spoločnosť
Sem zaradiť: práva zvierat, pokusy na zvieratách, poľovníctvo a ďalšie témy, ktoré sú považované za problematické
1.4
JBFV Etické otázky a debaty
Pozri tiež: QDTQ Sociálna a politická filozofia, PSAD Bioetika
1.4
JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
Sem zaradiť: práce o sexe a spoločnosti, pornografii a sexuálnom priemysle pre širokú verejnosť. Pozri tiež: VFVC Sex a sexualita: rady a otázky, JMU Psychológia: sexuálne správanie
1.3
JBFX Spoločenské postoje
Sem zaradiť: politická korektnosť
1.4
JBFZ Spoločenské prognózovanie, futurológia

detail verzia