Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Pozri tiež:
1.4
JB Spoločnosť a kultúra: všeobecne
Kódy JB* použite pri všeobecných aj akademických prácach o sociálnych témach; použite podľa potreby s kódmi HPM* pri učebniciach sociológie a ďalších odborných prácach. Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
JBF Sociálne a etické problémy
Pozri tiež: PDR Vplyv vedy a techniky na spoločnosť, QDTQ Etika a morálna filozofia, RNT Spoločenský vplyv problémov životného prostredia
JBFA Sociálna diskriminácia a rovnosť
Sem zaradiť: otázky nerovnosti aj diskriminácie a opatrenia na riešenie týchto problémov; pozitívna diskriminácia
1.4
JBFB Social Integration and assimilation 1.3
JBFC Chudoba a nezamestnanosť
Use for: works about food poverty, food banks, unemployment or employment when linked to poverty, the precariat, economic insecurity, underemployment, chaotic lifestyles, malnutrition linked to poverty, in-work poverty, the working poor etc
1.4
JBFD Bývanie a bezdomovectvo
Class here: the unhoused, issues around providing houses, cost of homes, lack of accommodation etc
1.4
JBFF Sociálny vplyv katastrof
Class here: diseases, famine, malnutrition, forced movement of peoples as a result of disasters etc. Use with: other subject codes as appropriate. Pozri tiež: RNR Prírodné katastrofy
1.4
JBFG Utečenci a politický azyl
Class here: asylum seekers, sanctuary. Use with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, NHTB for social history, FX for novels, etc
1.4
JBFH Migrácia, imigrácia a emigrácia
Use for: works about diasporas, expatriates, settlers or the migrants themselves, or cultural or social topics linked to migration. Use with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, NHTB for social history, FX for novels etc
1.4
JBFJ Human trafficking
Class here: forced labour, forced marriage, sexual slavery, modern-day slavery, forced prostitution, child labour.
See also: NHTS Slavery and abolition of slavery
1.3
JBFK Násilie v spoločnosti
Class here: ill-treatment, maltreatment or wilful neglect in society, violence based on cultural traditions, violence against particular groups or individuals, institutional violence, violent criminal behaviour in society etc. Use for: works about perceptions of violence and insecurity in society, as well as works on actual violence, abuse and neglect. Pozri tiež: JKV Kriminalita a kriminológia
1.4
JBFL Control, privacy and safety in society
Use for: issues and debates around privacy, use of data, the role of government and big corporations, security, anti-terrorism, rights of the individual versus the rights of society, surveillance, public safety, social control and coercion.
See also: JPV Political control and freedoms
1.4
JBFM Telesné postihnutie: sociálne aspekty
Use for: works that look at societal barriers to a person with impairments, the way societies treat disabled persons, the impact of policies, etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate and other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, JKS* for welfare, NHTB for social history, FX for novels etc
1.4
JBFN Zdravie, choroba a závislosť: sociálne aspekty
Použite s MBP na označenie sociálnych aspektov týkajúcich sa systémov zdravotnej starostlivosti
1.4
JBFQ Sociálna mobilita
JBFS Konzumný spôsob života
JBFU Zvieratá a spoločnosť
Sem zaradiť: práva zvierat, pokusy na zvieratách, poľovníctvo a ďalšie témy, ktoré sú považované za problematické
1.4
JBFV Etické otázky a debaty
Use with: other categories to indicate works that treat a subject as an ethical debate. Pozri tiež: PSAD Bioetika, QDTQ Etika a morálna filozofia
1.4
JBFW Sex, sexualita, vzťahy a spoločnosť: všeobecne
Sem zaradiť: práce o sexe a spoločnosti, pornografii a sexuálnom priemysle pre širokú verejnosť. Pozri tiež: JMU Psychológia: sexuálne správanie, VFVC Sex a sexualita: rady a otázky
1.3
JBFX Spoločenské postoje
Sem zaradiť: politická korektnosť
1.4
JBFZ Spoločenské prognózovanie, futurológia

detail verzia