Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
J Spoločnosť a spoločenské vedy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Pozri tiež:
1.4
JB Spoločnosť a kultúra: všeobecne
Kódy JB* použite pri všeobecných aj akademických prácach o sociálnych témach; použite podľa potreby s kódmi HPM* pri učebniciach sociológie a ďalších odborných prácach. Pozri tiež: VFV* Rodina a vzťahy: rady a otázky a podradené kategórie
JBC Kultúrne a mediálne štúdiá
JBCT Mediálne štúdiá
Pozri tiež: GTC Komunikačné štúdiá
JBCT1 Mediálne štúdiá: internet, digitálne médiá a spoločnosť
Use for: all aspects of online, digital and social media and their role or impact in society, including things such as blogging, tweeting, influencers, spread of real and false information, changing habits and behaviour linked to digital media. Pozri tiež: ATN Internet a digitálne médiá: umenie a vystúpenia
1.4
JBCT2 Mediálne štúdiá: Televízia a spoločnosť
Use for: works on both traditional and new forms of consuming small screen entertainment, including streaming and on demand services, impacts and influences on culture, links to popular culture, etc
1.4
JBCT3 Mediálne štúdiá: reklama a spoločnosť
JBCT4 Mediálne štúdiá: Žurnalistika
Pozri tiež: KNTP Vydavateľský sektor a publicistika
1.2
JBCT5 Disinformation and misinformation
Class here: propaganda, ‘fake news’. Use for: the purposeful use of false or misleading information, manipulation of thoughts and actions by use of information, the spread of misleading or non-fact based information. Use with: JBCT1 for works about the role of digital platforms
1.4

detail verzia