Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
G Odborné, informačné a interdisciplinárne témy
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GT Interdisciplinárne štúdiá
GTC Komunikačné štúdiá
Použite pri učebniciach komunikačných štúdií a prácach zastrešujúcich viacero aspektov komunikácie – lingvistické, sociálne, priemyselné, technologické a pod. Pozri tiež: JBCT* Mediálne štúdiá a podradené kategórie

detail verzia