Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
G Odborné, informačné a interdisciplinárne témy
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GT Interdisciplinárne štúdiá
GTB Dejiny vzdelanosti/akademických štúdií (predovšetkým sociálne a humanitné vedy)
Pri historických štúdiách zaoberajúcich sa odbormi, ktoré nespadajú pod anglický pojem „science“ (porovnaj s dejinami vedy), ale patria napr. pod nemecký výraz „Wissenschaft“ (t. j. všetky druhy akademických štúdií). Pozri tiež: PDA Filozofia vedy, PDX Dejiny vedy
1.1
GTC Komunikačné štúdiá
Použite pri učebniciach komunikačných štúdií a prácach zastrešujúcich viacero aspektov komunikácie – lingvistické, sociálne, priemyselné, technologické a pod. Pozri tiež: JBCT* Mediálne štúdiá a podradené kategórie
GTD Sémiotika/sémiologia
Pozri tiež: CFA Filozofia jazyka
GTK Kognitívne štúdiá
Použite pri interdisciplinárnych prácach. Pozri tiež: QDTM Filozofia mysle, JM* Psychológia a podradené kategórie, MKJ Neurológia a klinická neurofyziológia, PSAN Neurovedy, UYQ* Umelá inteligencia a podradené kategórie, UXJ Počítačové aplikácie v sociálnych a behaviorálnych vedách
1.1
GTM Regionálne štúdiá
Použite pri interdisciplinárnych prácach pokrývajúcich škálu tém v rámci vymedzenej oblasti; vždy zadajte kvalifikátor MIESTA. Pozri tiež: RGL Regionálna geografia
1.4
GTP Rozvojové štúdiá
Pozri tiež: KCM Rozvojová ekonómia a rozvíjajúce sa ekonomiky
GTQ Globalizácia
GTT Vlajky, emblémy, symboly, logá
Pozri tiež: NHTG Genealógia, heraldika, mená a vyznamenania
GTU Mierové štúdiá a riešenia konfliktov
Pozri tiež: JWLP Mierové operácie
GTV Inštitúcie a vzdelané spoločnosti: všeobecne
Pozri tiež: JPSN Medzinárodné inštitúcie
GTZ Všeobecné štúdiá
Použite pri seminárnych prácach zameraných špeciálne na kurzy všeobecných štúdií na pokročilej stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni. Pozri tiež: WDKX Vedomostné hry a knihy s kvízovými otázkami, YPWL Vzdelávacie materiály: všeobecné štúdiá/všeobecné študijné zručnosti
1.4

detail verzia