Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
G Odborné, informačné a interdisciplinárne témy
GP Výskum a informácie: všeobecne
GPS Výskumné metódy: všeobecne
Use with: other subject codes for research methods within a particular discipline. Pozri tiež: JHBC Sociálny výskum a štatistika, KJT Operačný výskum
1.3

detail verzia