Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
G Odborné, informačné a interdisciplinárne témy
GP Výskum a informácie: všeobecne
GPF Informačné teórie
GPH Analýza údajov: všeobecne
Class here: data visualization and infographics. Pozri tiež: UYZF Vizualizácia informácií
1.3
GPJ Teória kódovania a kryptológie
Pozri tiež: URY Šifrovanie dát
GPQ Teória rozhodovania: všeobecne
Pozri tiež: KJMD Rozhodovanie v manažmente
GPS Výskumné metódy: všeobecne
Use with: other subject codes for research methods within a particular discipline. Pozri tiež: JHBC Sociálny výskum a štatistika, KJT Operačný výskum
1.3

detail verzia