Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
G Odborné, informačné a interdisciplinárne témy
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GL Knihovníctvo a informačné vedy/muzeológia
GLC Správa knižníc, archívov a informácií
GLF IT, internet a elektronické zdroje v knižniciach
GLH Vytváranie a rozširovanie zbierok
GLK Bibliografie a organizácia podľa témy
Sem zaradiť: indexácie, katalogizácie a klasifikácie
GLM Knižničné a informačné služby
Sem zaradiť: akademické, odborné, verejné a školské knižnice; referenčné, komunitné služby a služby pre šírenie tlačovín
GLP Archivácia, konzervácia a digitalizácia
GLZ Muzeológia a štúdiá zaoberajúce sa dedičstvom
Sem zaradiť: muzeológia; kurátorské práce; interpretácia dedičstva; historické zachovanie miest kultúrneho a sociálneho významu, budov, pamätníkov a pod. Pozri tiež: ABC Ochrana, reštaurovanie umeleckých diel a starostlivosť o ne, AGC Katalógy výstav a špecifické zbierky, NK* Archeológia a podradené kategórie, RNK Ochrana životného prostredia, TNKX Snaha o zachovanie budov a stavebného materiálu, NK* Archeológia a podradené kategórie
1.4

detail verzia