Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
G Odborné, informačné a interdisciplinárne témy
GL Knihovníctvo a informačné vedy/muzeológia
GLC Správa knižníc, archívov a informácií
GLF IT, internet a elektronické zdroje v knižniciach
GLH Vytváranie a rozširovanie zbierok
GLK Bibliografie a organizácia podľa témy
Sem zaradiť: indexácie, katalogizácie a klasifikácie
GLM Knižničné a informačné služby
Sem zaradiť: akademické, odborné, verejné a školské knižnice; referenčné, komunitné služby a služby pre šírenie tlačovín
GLP Archivácia, konzervácia a digitalizácia
GLZ Muzeológia a štúdiá zaoberajúce sa dedičstvom
Sem zaradiť: muzeológia; kurátorské práce; interpretácia dedičstva; historické zachovanie miest kultúrneho a sociálneho významu, budov, pamätníkov a pod. Pozri tiež: ABC Ochrana, reštaurovanie umeleckých diel a starostlivosť o ne, AGC Katalógy výstav a špecifické zbierky, RNK Ochrana životného prostredia, TNKX Snaha o zachovanie budov a stavebného materiálu, WTHM Cestovní sprievodcovia: múzeá, historické pamiatky, galérie a pod.

detail verzia