Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
G Odborné, informačné a interdisciplinárne témy
GB Encyklopédie a príručky
GBC Príručky
Kód GBC použite po iných tematických kódoch označujúcich oblasť alebo rozsah diela. Pozri tiež: CB* Jazyk: príručky a všeobecné práce a podradené kategórie, DSR* Literárne príručky a podradené kategórie
GBCB Biografické slovníky
Popri kódoch GBC* priraďte podľa potreby tiež kód témy označujúci oblasť alebo rozsah diela
1.3
GBCD Odborné slovníky
Použite pri slovníkoch z určitého odboru, napr. právnických slovníkoch
1.2 1.3
GBCQ Knihy citátov
Sem zaradiť: zbierky bežných fráz alebo aforizmov, citáty na konkrétne účely
1.3
GBCR Bibliografie, katalógy
Pozri tiež: AVD Diskografia a nákupní sprievodcovia
GBCS Periodické publikácie, časopisy a magazíny, abstrakty, indexy
GBCT Registre
GBCY Ročenky, almanachy

detail verzia